เน็ตกากจริงหรือ ปกป้องสิทธิชาวเน็ต มาทดสอบ Speed Test กันเถอะ

ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแถลงข่าว ครึ่งปี 54 นี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยบ้าง ที่แน่ๆ เน็ตตอนนี้ 9Mbps กันแล้ว หลังจาก AIS AirNet 7Mbps/7Mbps ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ค่ายอื่นๆก็ชู 9Mbps ส่วน 7Mbps เป็นการดาวน์โหลด แต่จะได้ค่าอัพโหลดเพียง 512Kbps สำหรับการใช้งานของผมนั้น ทดสอบแล้ว True Internet ที่บ้าน ติดเน็ต 4 เม็ก วัดได้จริงๆแค่ 3 เม็กกว่าๆก็โอเค แต่ upload 1Mbps เนี่ย วัดจริงๆ หารครึ่งได้เลย ปัจจัยบางครั้งก็มาจาก ระยะทางของบ้านห่างไกลชุมสาย ดังนั้น เอาง่ายๆคือ Speed Test จะทำให้เรารู้ว่า เน็ตบ้านที่เราใช้นั้น ได้ความเร็วใกล้เคียงกับที่โฆษณาไว้หรือจ่ายเงินติดตั้งและจ่ายค่าบริการรายเดือนไปหรือเปล่า เพื่อนำไปร้องเรียนกับ สบท ได้

ซึ่งงานนี้จัดโดยความร่วมมือของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. ได้ศึกษาการสำรวจ โดยแนะนำให้วัดประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งาน ผ่านทาง www.speedtest.or.th และ เว็บไซต์ชั้นนำ

มีข้อมูลจากผล SpeedTest ครึ่งปีที่ผ่านมา (1 มค.  – 30 มิย. 2554) มีจำนวนการเข้าทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต 1,975,547 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 10,915 ครั้ง/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบเมื่อปี 2553 ซึ่งมีการเข้าทดสอบเฉลี่ย 14,483 ครั้ง/วัน พบว่าลดลง 3,568 ครั้ง หรือ 24.6 % ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะปัญหาคุณภาพอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้รับการแก้ไข เป็นต้นว่า ผู้บริโภคได้ความเร็วที่สูงขึ้นในราคาเดิม หรือผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นเมื่อได้รับการร้องเรียน ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมาใช้บริการ SpeedTest บ่อยครั้งนัก

สำหรับจำนวนครั้งการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมาก 3 อันดับแรก  ได้แก่ ผู้ใช้จาก TOT 629,507 ครั้ง (32%) ผู้ใช้จาก TRUE 471,155 ครั้ง (24%) และ 3BB 267,953 ครั้ง (14%) ซึ่งสอดคล้องกับปีก่อน เป็นที่น่าสังเกตว่า จำนวนครั้งของการทดสอบที่ไม่ทราบผู้ให้บริการ ลดลงจากปีที่ผ่านมา คือ 28% ในปีก่อน เหลือ 19% ในปีนี้ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลไอพีแอดเดรสของผู้ให้บริการ ทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เบี่ยงเบนน้อยลง

—         จังหวัดที่ครองแชมป์จำนวนครั้งการทดสอบ SpeedTest มากที่สุด ยังคงเป็น กรุงเทพฯ (352,244 ครั้ง หรือ 18%) ในขณะที่อันดับ 2 และ 3 ใกล้เคียงกัน แต่เป็นการสลับลำดับกับปีก่อน คือ จังหวัดเชียงใหม่ (56,329 ครั้ง หรือ 3%) ชลบุรี (52,632 ครั้ง)  และ นนทบุรี (50,195 ครั้ง) ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีผู้เข้าทดสอบน้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ (1,326 ครั้ง) ใกล้เคียงกับหนองบัวลำภู (1,453 ครั้ง) และมีการทดสอบ 724,548 ครั้ง (37%) ที่ไม่ระบุจังหวัด

—         ผู้ใช้เข้าทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ www.speedtest.or.th มากที่สุด คือ 39.9% ตามด้วยเว็บไซต์ speedtest.kapook.com 38.4% และ speedtest.pantip.com 10.3% ผู้ใช้เกือบ 100% ที่เข้าทดสอบ ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ในจำนวนนี้ 67% ใช้ IE เป็นเว็บเบราเซอร์ 17% ใช้ Firefox และ 15% ใช้ Chrome ในจำนวนครั้งการทดสอบทั้งหมด เป็นการทดสอบจากในประเทศ 84% จากต่างประเทศ 16%

อีกปัญหาที่ผมมองก็คือ เวลาทดสอบ Speed Test เราไม่ค่อยรู้หรอกว่า เน็ตเราใช้กี่เม็ก ถ้าไม่ใช่ว่า เป็นคนขอเน็ต ติดตั้งเอง คนที่บ้าน ใช้คอมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเน็ตกี่เม็ก อย่างผมจะใช้วิธี เลือกความเร็วสูงๆ ไว้ก่อน แล้วก็ทดสอบ แล้วค่อยเลือกใกล้เคียงกับความเร็วที่ได้ ยกตัวอย่างเราไปโรงแรมต่าๆ ก็ทดสอบ Speed Test แต่ก็ไม่รู้ว่าความเร็วเท่าใด แต่แนะนำว่า ควรจะทดสอบบ่อยๆ ทดสอบที่บ้าน ที่ทำงาน (หากท่านเป็นคนดูแลด้านไอทีและเทคนิค) เพื่อให้ทราบว่า เงินที่จ่ายไปทุกเดือน เหมาะสมหรือไม่ ไม่ใช่ว่า ขอเน็ต 9 Mbps วิ่งจริงแค่ 6 เม็ก ก็เกินไป ตรงนี้เราเอาผลทดสอบไปยื่นร้องเรียนได้ ยิ่งร้องเรียนกันเยอะๆ ยิ่งต่อรองได้มาก

—         ในด้านความเร็วอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้เข้าทดสอบไม่ทราบหรือไม่ได้ระบุความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ตนใช้ 43.6 % ซึ่งแม้ลดลงจากตัวเลขในปีก่อนคือ 55% แต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ แสดงว่าระบบช่วยจำข้อมูลความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าทดสอบช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ลงได้บ้าง มีผู้ใช้ระบุว่าใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ว 6 Mbps อยู่ 28.0%, 4Mbps 5.4%, 3Mbps 4.0%, 2Mbps 2.7% และ 8Mbps 2.7% ในขณะที่ปีก่อนจะเกาะกลุ่มอยู่ที่ 4Mbps มากที่สุด

เห็นได้ชัดว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขึ้นในราคาเดิมหรือใกล้เคียง เป็นผลจากการปรับคุณภาพให้สอดคล้องกับราคาตามกลไกตลาดและการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ ร่วมกับข้อมูลคุณภาพจากโครงการ SpeedTest

ระยะหลังๆนี้ค่อยน่าชื่นชม เพราะผู้บริการรู้ว่า ผู้ใช้สามารถนำผลทดสอบมาร้องเรียนและฟ้องร้องได้ จึงไม่โฆษณาเกินจริง เพราะหลายเคสก็เข้าไปถึง สคบ.

—         ในส่วนของคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต พบว่า ในภาพรวมของประเทศมีความเร็วดาวน์โหลดอยู่ที่ 71.1% และมีความเร็วอัพโหลดเพียง 9.2% ซึ่งความเร็วดาวน์โหลดและความเร็วอัพโหลดดังกล่าว คิดเทียบกับความเร็วดาวน์โหลดที่ผู้ใช้ซื้อบริการ จากจำนวนการทดสอบ 827,888 ครั้ง ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างจากปีก่อนที่มีความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 71% และอัพโหลดเฉลี่ย 10%

—         ในส่วนของการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ตนใช้บริการอยู่ ของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จากจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์  2,287 ครั้ง ในเดือน มิถุนายน 2554 พบว่า 58% พอใจกับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ โดย 31% ตอบว่า ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ได้รับเป็น 70-90% เมื่อเทียบกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ซื้อ ในขณะที่ 24% ตอบว่า ได้มากกว่า 90%  และกับคำถามที่ว่า คุณคิดว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ยอมรับได้ควรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับแพ็กเกจที่ซื้อ มากกว่า 61% ตอบว่า ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ได้ควรมากกว่า 90% และอีก 28% บอกว่า 70-90% ก็ยอมรับได้แล้ว

ดังนั้น เราทำช่วยกันทำ Speed Test กัน เพื่อปกป้องสิทธิของเรา สำหรับใครที่ใช้ iPhone, iPad, iPod Touch ไปดาวน์โหลดกัน ส่วน Android ก็ค้นคำว่า TCI Speedtest จาก Market ได้เลย รีวิวจาก ThaiAndroidPhone ส่วน BlackBerry ก็โหลดได้จาก AppWorld มีรีวิวจากน้อง zakariiya มาฝาก ส่วนมือถืออื่น พิมพ์ http://www.speedtest.or.th/m จากเบราเซอร์บนมือถือได้เลย

ทดสอบให้รู้กันไปเลย เน็ตกาก อย่าแค่ด่า เอาผล Speed Test มาโชว์ด้วย อย่าด่าแบบเกรียน เพราะเรามีหลักฐาน นะจ๊ะ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง จากผมได้จาก IT24hrs