ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

ถ้าถามว่า คุณใช้มือถือมาแล้วกี่เครื่อง? แล้วตอนที่เปลี่ยนเครื่องใหม่ มีวิธีกำจัดเครื่องเก่าอย่างไร เครื่องเก่าช้า ล้าสมัย หรือว่าพัง ตก ใช้งานไม่ได้ โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ชวนคุณนำมือถือเก่ามาบริจาค เพื่อนำไปรีไซเคิลให้ถูกวิธี ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม


มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 


มือถือเก่า = ขยะอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งถ้าไม่มีการกำจัดอย่างถูกต้อง ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ชวนคุณบริจาคมือถือเก่า เป็นการทำบุญในอีกรูปแบบโดยเป็นโครงการที่รับบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อกำจัดและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถบริจาคได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2560

จุดบริจาค

ถ้าว่ากันตามตรง ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น แต่ในเมือง ร้านเจมาร์ท น่าจะสะดวกกว่าไปรษณีย์ไทย

ช่องทางบริจาค

? บุรุษไปรษณีย์และที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
? โรงพยาบาลและสถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
? ศาลากลางจังหวัดและเทศบาลทั่วประเทศ
? สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ
? โรงเรียนรัฐบาล

รายได้จากโครงการจะนำไปสมทบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีและศิริราชมูลนิธิในวันที่ 5 ธ.ค. 2560

ใครสนใจบริจาคมือถือเก่า ที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลได้เลยครับ

Facebook โครงการ