รู้จักกับเน็ตมีสาย แรงและเร็ว Fiber to the Home [FTTH]


ก่อนหน้านี้ เราเคยใช้สายโทรศัพท์ เชือมต่อกับโมเด็ม จากความเร็ว 14.4 > 28.8 > 33.6 > 56K โดยใช้คู่สายโทรศัพท์ ใครโทรหาก็สายไม่ว่างหรือหลุด จนมาถึง ADSL อินเทอร์เน็ตแบบใช้สายโทรศัพท์ แต่ติดตั้งหรือไม่ติดตั้งหมายเลขก็ได้ โทรพร้อมเล่นเน็ตได้โดยสายไม่หลุด เชื่อมต่อโดยใช้คู่สายอินเทอร์เน็ต กับอีกแบบคือ Lease Line และจากนั้นเราก็ได้เพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อ GPRS > EDGE > 3G (จริงๆต้อง 3.5G) แต่กับการนำเอาสาย Fiber Optic มาใช้ในการเชื่อมต่อในบ้าน ลองไปทำความรู้จักกับ fiber to the home และถ้าอยากจะทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ต้องไปงานเสวนา IT iTrend by Thaiware ครั้งที่ 4 ตอน “FTTH เน็ตมีสายเร็วเปลี่ยนโลก” วันเสาร์ที่ 24 มีนาคมนี้ เที่ยงถึงบ่ายสี่ ที่ K SME Care: Knowledge Center, ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์ (Residence Zone)

K SME Care: Knowledge Center, ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์ (Residence Zone)