ลองมาดูสถิติจำนวนข้อความ Tweets per second ของปีที่ผ่านมากัน

สำหรับ Twitter Year in review ปีที่แล้ว twitter ทำให้เราทราบว่า ปีที่แล้ว เกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้บ้าง การทวิตด้วยจำนวนข้อความต่อนาทีมากๆ นั่นหมายถึงว่า ในเหตุการณ์นั้น คนทั่วโลกให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็น ปีที่แล้ว เหตุการณ์ที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ ทวิตข้อความต่อวินาทีมากที่สุดของปีคือเหตุการณ์ MTV Video Music Awards วันที่ 28 สิงหาคม ปาเข้าไป 8,868 ข้อความต่อวินาที รองลงมาคือ 7,671 ข้อความในวันที่ 20 กันยายน กับเหตุการณ์ Troy Davis

ดูเพิ่มเติม twitter per second