มาดูข้อมูลสถิติ Traffic ของ Youtube กัน

– ใน 48 ชั่วโมง บน Youtube ถูกอัพโหลดขึ้นทุกๆนาที ทำให้มีความยาวของวีดีโอทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดเป็นความระยะเวลารวมถึง 8 ปี

– ในวันหนึ่งๆ มีจำนวนวีดีโอมากกว่า 3 ร้อยล้านคลิป

– ผู้ใช้อัพโหลดคลิปวีดีโอกว่า 240,000 คลิปทุกสัปดาห์

– วีดีโอที่ได้รับการอัพโหลดบน ในหนึ่งเดือน มากกว่า 3 ปัจจัยในการสร้าง U.S. networks ใน 60 ปี

– จำนวนทราฟฟิกกว่า 70% บน YouTube มาจากนอกเขตของ U.S.

– YouTube ได้รับการแปลเป็นภาษาถิ่นกว่า 25 ประเทศ 43 ภาษา

– ประชากรที่รับชม YouTube อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 –  54 ปี

– จำนวนผู้ชม YouTube มีจำนวน 800 ล้าน unique users ต่อเดือน

– ยอดชมวีดีโอบน YouTube ทะลุ  1 ล้านล้านวิว (เมื่อเทียบกับ 700 ล้านวิวในปี 2010)