ถวายพระพรออนไลน์ "ด้วย ๙ ชาวไทย" กับ 9forKing.com

ถวายพระพร ออนไลน์ อีกหนึ่งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวออนไลน์ ในการจุดเทียนในดวงใจถวายพระองค์ท่าน

การถวายพระพรผ่าน 9forking.com เป็นการถวายพระพรผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเลือกโปสการ์ด เพื่อใส่กรอบรูป เลือกคำถวายพระพรจาก 99 บุคคลทีมีชื่อเสียงต้นแบบ

ผมเลือก บอยด์ โกสิยพงศ์ เป็นต้นแบบในการถวายพระพร เราสามารถสั่งพิมพ์ไว้ได้ด้วยนะครับ

ตอนนี้ ผมถวายพระพรเป็นคนที่ 01352469 เชิญชวนคนไทยทั่วโลก ร่วมถวายพระพร ให้ครบ 9,999,999 ครับ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มี 18 ล้านคน คิดว่า 9,999,999 คน ช่วยๆกันครับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

yokeung และ @yokekung ร่วมกับ yokekungworld Blog

นันท์ชวิชญ์ ชัยภาคย์โสภณ