HTC เปิดศูนย์บริการรูปแบบใหม่ ตามคอนเซ็ปท์ Quietly Brilliant

11 พฤศจิกายน หลังจากที่ปิดปรับปรุงศูนย์บริการไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ เอชทีซี เปิดศูนย์ HTC Service Center ในการให้บริการรูปแบบใหม่ตามคอนเซ็ปท์ Quietly Brilliant มาตรฐานเดียวกันกับเอชทีซีทั่วโลก

พร้อมยกระดับบริการที่มากกว่า รวดเร็วกว่า และสะดวกสบายกว่าที่เคย

เพื่อตอกย้ำการบริการที่ดีกว่าจากเอชทีซี และรองรับการเติบโตของสมาร์ทโฟนในอีกระดับ

ใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ณ HTC Service Center ชั้น 4 ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ (ตรงข้ามร้านหนังสือซีเอ็ด) ถนนรัชดาภิเษก (รถไฟใต้ดิน สถานีพระรามเก้า)