May 18, 2022

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์

Adecco ประเทศไทย ได้จัดทำ “ผลสำรวจอาชีพในฝันเด็กไทยปี 2562” สะท้อนความคิดเห็นของเด็กไทยอายุระหว่าง 7-14 ปี ที่มีต่ออาชีพในฝัน รวมถึงความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ เช่น ไอดอลในดวงใจ พรปีใหม่ที่อยากได้ และไอเดียปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นต้น
เป็นปีที่ 2 แล้ว สำหรับกิจกรรม CEO for One Month ในประเทศไทย ซึ่งปีที่แล้วได้สาวมั่น มากความสามารถ ปีนี้ บอล – วิศรุต วิญญูเอกสิทธิ์ ฝ่าด่านอรหันต์พิสูจน์ความสามารถตนเองกับกิจกรรม...
ได้มีโอกาสติดตาม โครงการ CEO for One Month กิจกรรมในโครงการ Adecco Way to Work ของ Adecco ที่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่จากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมเป็น CEO ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ใน 34...
ก่อนหน้านี้ ผมเคยเขียนบล็อกเรื่อง การเป็น CEO กับกิจกรรม #CEO1Month ซึ่งกิจกรรม #CEO1Month อยู่ในโครงการ #WaytoWork ของ @AdeccoGroup ที่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เนื้อหาและข้อมูลจาก Twitter และ Facebook...
ถ้าคุณไม่มีเวลา อยากให้ใช้เวลาช่วงพักผ่อน 2 นาที ติดตามเรื่องราว HR น่ารู้ ชวนติดตามรายการ 2 minutes with Tidarat ในซีรีส์ HR น่ารู้ จาก @T_Kanchanawat...
เป็นประจำทุกปี Adecco ประเทศไทย สำรวจความฝันของเด็กไทย ว่าโตขึ้น หนูอยากเป็นอะไร ปี 2558 ผลสำรวจชี้ แพทย์ครองแชมป์อันดับ 1 อาชีพในฝันเด็กไทยปี 2558
ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Adecco Preview of the 2014 Thai Job Market ได้มุมองภาพรวมตลาดแรงงานที่น่าสนใจ ผมมองว่าเด็กที่เรียนในระดับมัธยม น่าจะศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เลือกเรียนในสายอาชีพในระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศณียบัตรวิชาชีพในสาขาที่ตลาดต้องการ
%d bloggers like this: