ชวนเด็กจบใหม่ สมัครโครงการ Adecco Potential Recruitment Consultant (PRC) ก้าวสู่การเป็น Recruiter มืออาชีพ

โอกาสสำหรับเด็กจบใหม่ กับโครงการพิเศษที่จะปั้นน้อง ๆ ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้าน Recruitment ใน 1 ปี โดย Adecco มอบโอกาสให้น้องๆ ได้ร่วมเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง พร้อมโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในองค์กรผู้นำด้าน HR ระดับโลก

Adecco เปิดโอกาสให้ร่วมทำงานในองค์กรผู้นำด้าน HR ระดับโลก ได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานจริงจากมืออาชีพ และรับคำแนะนำจากผู้บริหารระดับสูง รับค่าตอบแทน และมีโอกาสเติบโตในสายงานที่มั่นคง

Adecco Potential Recruitment Consultant (PRC)
คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
  • กระตือรือร้นต่อความสำเร็จ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

รับสมัคร วันนี้ – 12 กันยายน 2561
เริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2561

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์