โอกาสของคุณแม่วัยใส Single Mom ร่วมงานกับ L’Oreal

เห็นโครงการนี้น่าสนใจ ก็เลยเอามาแนะนำ คำว่า Single Mom หลายคนเข้าใจความหมายเป็นอย่างดี ทาง L’Oreal เปิดโอกาสสำคัญสำหรับคุณแม่วัยใส คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และคุณแม่ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สมัครเข้าร่วมอบรมทักษะอาชีพพร้อมโอกาสร่วมงานกับลอรีอัล ผู้นำด้านความงามระดับโลกภายใต้โครงการ “ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ให้แม่”

Adecco-Thailand-jobs-for-Mom

ความเป็น Single Mom เลี้ยงลูกด้วยตนเองคนเดียว หรือเรียกว่า คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว อายุ 18-30 ปี มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 1 หมื่น ทุกคนรู้ว่า การเลี่้ยงลูก ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะ ทาง L’Oreal ก็เลยอยากช่วยให้คุณแม่มีงานทำ

อันนี้ผมชอบโครงการนี้ Adecco ถือว่าเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว Single Mom ที่ปกติก็ทุกข์ทรมานกับการเลี้ยงลูกเพียงลำพังอยู่แล้ว ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2558

คุณสมบัติ
1. คุณแม่วัยใสอายุ ที่มีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว คุณแม่ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2. เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวและมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านความงามและงานบริการ
4. รักการเรียนรู้

สมัคร วันนี้ – 18 ตุลาคม 2558

ที่มา Facebook Adecco Thailand