คู่มือฐานเงินเดือน ประจำปี 2561 Adecco Thailand Salary Guide 2018

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยจัดทำ “คู่มือฐานเงินเดือน ประจำปี 2561” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน โดยรวบรวมข้อมูลจริงจากลูกค้าของอเด็คโก้ในปีที่ผ่านมา แสดงข้อมูลฐานเงินเดือนในตำแหน่งงานต่าง ๆ ของแต่ละสายอาชีพ
งานไหนน่าสนใจ รวบรวมไว้ เช่น งานในสำนักงาน สายอุตสาหกรรม สายวิศวกรรมและเทคนิค สายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น และตำแหน่งงานสำหรับคนญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย ตั้งแต่ตำแหน่งระดับต้น ระดับกลาง จนถึงตำแหน่งบริหารระดับสูง

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2561

ดูรายละเอียดได้ที่ https://adecco.co.th/salary-guide