“จบใหม่ ก็เป็น CEO ได้” อยากให้เปิดใจ ลองวัดใจ กับการเป็น CEO กับ Adecco Thailand​ 1 เดือนเต็ม

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรชั้นนำระดับโลก ได้เปิดตัวโปรแกรม  ‘CEO for One Month – ภารกิจพิชิตฝันสู่ซีอีโอ’ ปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วหนึ่งโครงการ Way to Work ของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ทั่วโลก รับสมัครถึง 21 มีนาคมนี้

ปีนี้ เป็นปีที่ 4 ของโปรแกรม ‘CEO for One Month – ภารกิจพิชิตฝันสู่ซีอีโอ’ ปี 2016 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 54,000 คน และในปีนี้ จะเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นจากทั่วโลกจำนวน 53 คน ได้มีโอกาสร่วมทำงานจริงอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัคร ค้นหาเด็กเก่งมีศักยภาพเข้ามาเป็น CEO for One Month ประจำประเทศไทย เพื่อร่วมเรียนรู้และทำงานอย่างใกล้ชิดกับ คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย พร้อมรับโอกาสสุดพิเศษเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าคัดเลือกเป็น Global CEO for One Month ทำงานร่วมกับ Alain Dehaze ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ เป็นเวลา 1 เดือน โครงการนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มากความสามารถให้นายจ้างที่ไหนก็อยากได้ตัว และเสริมสร้างทักษะความสามารถในสายอาชีพผ่านการฝึกอบรมแบบทำงานจริง (Work-based training)

โครงการ CEO for One Month ภารกิจพิชิตฝันสู่ซีอีโอ “อเด็คโก้” ปีที่ 4 จุดประกายให้เด็กรุ่นใหม่ที่มากความสามารถให้มีโอกาสทำงานจริงร่วมกับซีอีโอฝึกฝนทักษะในการทำงานและความเป็นผู้นำที่องค์กรที่ไหนก็อยากได้ตัว นับเป็นโอกาสสำหรับผู้มองหางานที่มีศักยภาพในการทำงานจริงร่วมกับซีอีโอของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้จาก 49 ประเทศเป็นปีที่ 4 เพื่อเรียนรู้แนวคิด วิธีการทำงานที่มีค่า และฝึกฝนทักษะในการทำงานและความเป็นผู้นำเพื่อก้าวกระโดดสู่สายอาชีพที่มุ่งหวัง

จากข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติได้แสดงให้เห็นว่า มีคนหนุ่มสาวที่ตกอยู่ในสภาวะว่างงานจำนวนมากถึง 71 ล้านคนเมื่อปี 2016 ในขณะที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (ยุคการต่อยอดและผสมผสานของเทคโนโลยีหลายด้านที่ได้เกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมผสมผสานกันจนเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT- เพื่อรับใช้มนุษย์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น) ได้ทำให้เกิดงานใหม่ๆที่ต้องใช้ทักษะและทัศนคติใหม่ๆในการทำงานที่มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มี นายจ้างเองก็มีความผิดหวังกับความล้มเหลวของระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในการสอนทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน พวกเขากำลังเรียกร้องให้มีการเพิ่มทักษะด้านการทำงานโครงการและทักษะความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆให้มากขึ้น ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูด และรักษาคนเก่งทั่วโลก ปี 2017 (GTCI – The Global Talent Competitiveness Index 2017) ซึ่งเป็นรายงานการเปรียบเทียบประจำปีที่วัดความสามารถในการแข่งขันสำหรับการผลิต ดึงดูด และรักษาคนเก่งของแต่ละประเทศ ที่จัดทำโดย INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires ) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศนอร์ดิก ต่างประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชนของประเทศตนได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากระบบการศึกษาที่เน้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ (project-based learning) รวมถึงให้โอกาสการฝึกอบรมเรียนรู้ในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติจริง (work-based training) เช่น การฝึกงาน เป็นต้น

“โครงการ Way to Work  ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ในการเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวมากความสามารถได้รับโอกาสและเจริญเติบโตผ่านการทำงาน โปรแกรม CEO for One Month หรือ ภารกิจพิชิตฝันสู่ซีอีโอของอเด็คโก้ พุ่งเป้าไปยังหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง ให้พวกเขาได้สัมผัสโอกาสที่พิเศษไม่เหมือนใคร ซึ่งจะช่วยทำให้โปรไฟล์ของพวกเขาดูโดดเด่นด้วยประสบการณ์การเรียนรู้และใช้ทักษะความสามารถในการเป็นผู้กุมบังเหียนของบริษัทข้ามชาติชั้นนำ โปรแกรมนี้ยังนับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับอเด็คโก้เองอีกด้วย เนื่องจากเราเองก็จะได้เรียนรู้จากผู้สมัครเก่งๆที่มีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการสอนงานและระบบพี่เลี้ยงแบบมุมกลับ (reverse mentorship) ที่ทำให้เราได้สัมผัสกับความคิดและวิธีการใหม่ๆที่นำมาปรับใช้กับความท้าทายทางธุรกิจ พร้อมๆกับการบริหารพัฒนาสร้างทักษะความสามารถของคนเก่งขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง” Alain Dehaze ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้กล่าว

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ริเริ่มโครงการ Way to Work เมื่อปี 2013 เพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานของคนรุ่นหนุ่มสาวและช่วยพัฒนาทักษะต่างๆที่ยังขาดแคลน รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะของคนหนุ่มสาวให้สามารถหางานได้มากขึ้น และช่วยเหลือพวกเขาให้เข้าสู่โลกของการทำงาน โครงการ Way to WorkTM ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ได้ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและให้โอกาสการฝึกอบรมในสายอาชีพแบบทำงานจริง (ได้ถึงมากกว่า 10,500 คน ในช่วงระหว่างปี 2015 ถึง 2016) ได้ให้การแนะแนวอาชีพและการฝึกอบรม และเปิดโอกาสให้ฝึกทำงานเป็นซีอีโอเป็นเวลาหนึ่งเดือน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่าน http://adec.co/c37v6r ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นแรก จะได้รับการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ของประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรม ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น CEOs for One Month นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษานำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ยังจะได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการทำงานที่มีค่า ได้ฝึกฝนทักษะในการทำงานและความเป็นผู้นำ และโอกาสในการทำงานในระดับมืออาชีพเป็นเวลา 1 เดือนกับกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ด้วย

ดู VDO CEO for One Month ปี 2017

ดู VDO บทสัมภาษณ์ คามิลล์ คลีมองต์ The Adecoo’s Group CEOs for One Month ปี 2016

ดู VDO สุนทรพจน์ ณ ที่ประชุม The Adecco Group Global Leader Conference ของคามิลล์ คลีมองต์

ดูข้อมูลเรื่อง Way to Work™ ของอเด็คโก้ ได้ที่

Website: www.adeccowaytowork.com/ceo1month-en
Facebook: www.facebook.com/AdeccoWaytoWork
Twitter: www.twitter.com/AdeccoWayToWork

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทอเด็คโก้

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรชั้นนำระดับโลก ผู้เปลี่ยนผ่านโลกของการทำงานผ่านความสามารถและเทคโนโลยี ในแต่ละปี กลุ่มบริษัทอเด็คโก้สร้างโอกาสให้พนักงานกว่า 700,000 คนของอเด็คโก้ในการไปร่วมงานกับบริษัทของลูกค้าทั่วโลก บริการที่กลุ่มบริษัทอเด็คโก้เสนอให้กับลูกค้ามีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการพนักงานชั่วคราว การจัดหาพนักงานประจำให้กับบริษัทลูกค้า บริการที่ปรึกษาด้านการวางแผนอาชีพ และกำหนดทิศทางในการหางานให้กับพนักงานบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน และการการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงหรือคนเก่ง รวมทั้ง การจัดจ้างและให้บริการคำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ทำงานร่วมกับนายจ้าง ผู้มองหางาน เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานภาครัฐในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานและข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

อเด็คโก้เป็นบริษัทในกลุ่ม Fortune Global 500 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพนักงานประจำมากกว่า 33,000 คนและสำนักงานกว่า 5,100 สาขาใน 60 ประเทศและดินแดนทั่วโลก อเด็คโก้กรุ๊ปเอจี (Adecco Group AG) เป็นบริษัทจดลงทะเบียนในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ISIN: CH0012138605) และจดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange (ADEN)

รายละเอียด http://adec.co/HxZLhT
สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560