ไปดู ฐานเงินเดือน ปี 2559 จาก Adecco ประเทศไทย

ช่วงนี้ หลายคนได้โบนัสสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ (เย้) เมื่อต้นปี ทางอเด็คโก้ได้เปิดตัวคู่มือฐานเงินเดือน ปี 2559

Adecco-Thailand-Salary-Guide-2016

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย เปิดตัวคู่มือฐานเงินเดือนปี 2559 แนะนำฐานเงินเดือนแต่ละสายอาชีพ พร้อมเผยผลสำรวจระดับโลกด้านการจัดหางานและเทรนด์การทำงานสมัยใหม่ (Work Trend Study) มาตอนนี้ตรงพอดี หลายคนเพิ่งจบการศึกษา กำลังหางาน เป็นเด็กจบใหม่พอดี

salary
คู่มือฐานเงินเดือนเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นประจำปี โดยเป็นผลจากการทำงานจริงกับลูกค้าของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลฐานเงินเดือนของตำแหน่งงานแต่ละสายอาชีพ จำแนกเป็นสายสำนักงาน สายอุตสาหกรรม สายวิศวกรรมและเทคนิคและตำแหน่งที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยแสดงข้อมูลตำแหน่งหลากหลายระดับตั้งแต่แรกเริ่มทำงานไปจนถึงตำแหน่งบริหารระดับกลางตลอดจนตำแหน่งบริหารระดับสูง นำมาจัดเรียงเป็นรูปแบบตารางที่เข้าใจง่ายแบ่งแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีคำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งอย่างสั้นเพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งนั้น ๆ อีกด้วย วัตถุประสงค์หลักของคู่มือฐานเงินเดือนนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเงินเดือนในสายงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานและองค์กรที่กำลังมองหาบุคลากร

ในปีนี้กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ร่วมกับมหาวิทยาลัย Cattolica in Milan, Italy ทำการสำรวจเรื่อง Work Trend Study หรือ การหางานและสรรหาบุคลากรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงเทรนด์การทำงานสมัยใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากผู้สรรหาบุคลากรและผู้หางานจาก 28 ประเทศทั่วโลก โดยนำผลการสำรวจมานำเสนอในรูปแบบ infographic ที่เข้าใจง่ายรวบรวมอยู่ในคู่มือฐานเงินเดือนปี 2559 นี้อีกด้วย

คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กล่าวว่า “คู่มือฐานเงินเดือนเป็นข้อมูลที่อเด็คโก้จัดทำขึ้นทุกปีสืบเนื่องจากความตระหนักในบทบาทของเราที่มีต่อตลาดแรงงาน เราจึงมุ่งสร้างสรรค์สิ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สมัครและองค์กรตลอดจนบุคคลทั่วไปเนื่องจากนำเสนอข้อมูลจริงเกี่ยวกับฐานเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งในธุรกิจที่หลากหลาย ในปีนี้ยังมีข้อมูลผลสำรวจเทรนด์การทำงานสมัยใหม่ ในฐานะทรัพยากรบุคคลควรรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพฤติกรรมของคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อปรับวิถีการทำงานให้เข้าก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ”
คู่มือฐานเงินเดือนปี 2559 จัดทำในรูปแบบดิจิทัล โดยผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลฐานเงินเดือนผ่านแอพพลิเคชั่น Adecco Thailand บนมือถือ ทั้ง iOS Android และ Windows Phone หรือค้นหาข้อมูลฐานเงินเดือนและดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF ผ่าน www.adecco.co.th

เกี่ยวกับอเด็คโก้

อเด็คโก้เป็นบริษัทติดอันดับของ Fortune Global 500 Company และ เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร บริษัทฯ ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และบริหารโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพจากหลากหลายประเทศ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายเครือข่ายทั่วโลก กลุ่มบริษัทอเด็คโก้สามารถให้ความหลากหลายรูปแบบของการบริหารงานทรัพยากร บุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านการสรรหาพนักงานและการจัดจ้างพนักงานประจำและชั่วคราว การให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล งานเงินเดือน การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคลากร และบริการ Outplacement