เป็นโสดทำไม อยู่ไปให้เศร้าเหงาทรวง ไม่คิดจะหาคู่ควง เดี๋ยวจะล่วงพ้นวัยไปเปล่า หยุดโสดด้วย Avalable

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.