Samsung ขยายเวลาส่งแอพประกวด Samsung SMART TV App Contest

ก่อนหน้านี้ หลายๆคนคงพอจะรู้จักการประกวด Samsung SMART TV App Contest ซึ่งถึงกำหนดระยะเวลาการส่งแอพเข้าประกวดแล้ว แต่ล่าสุด ทาง Samsung ได้ขยายเวลาการส่งแอพในโครงการ “Samsung SMART TV App Contest” เพื่อพัฒนาแอพและนำไปใช้งานได้จริงบน  Samsung Smart TV

Timeline การประกวด “Samsung SMART TV App Contest”

– ขยายเวลารับสมัคร ไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555

– 21 ธันวาคม 2555  เปิดโหวตให้คะแนนผลงานจากสาธารณะชน จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2556 (เวลา 23.55 น.)

– 21 มกราคม 2556 ประกาศผลผู้ชนะและรางวัล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “เรียนไปทำไป ครั้งที่2 ( เรียนรู้ในการพัฒนาแอพ) มีเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ด้วยการแบ่งการอบรมเป็นสัปดาห์ เพื่อให้เหล่านักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นพัฒนา ไปจนถึงการทดลองใช้งานจริงบนซัมซุง สมาร์ททีวี 2012 เพื่อเข้าร่วมโครงการ “Samsung SMART TV App Contest”

กิจกรรม “เรียนไปทำไป  ครั้งที่2” กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่นตั้งแต่ต้นจนสมบูรณ์ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 4 สัปดาห์

Week

Topic

Date / Month

สัปดาห์ที่1

Design   your own SMART TV Application
–                 – รู้จักกับ SMART TV
–                 – Local SMART TV Application
–                 – Designing your SMART TV Application
วันที่ 16, 18, 19, 22 ตุลาคม 2555

สัปดาห์ที่2

SMART   TV Application Development
–                 – การพัฒนาแอพพลิเคชั่นพื้นฐานด้วย Samsung SDK
–                 – พัฒนาแอพพลิเคชั่นของท่าน
วันที่ 29, 30, 31  ตุลาคม 2555 หรือ 1, 2 พฤศจิกายน 2555

สัปดาห์ที่3

Testing   your SMART TV application วันที่ 5, 6, 7, 8, 9    พฤศจิกายน 2555

สัปดาห์ที่4

นำผลงานของท่านมารับ
คำปรึกษาและทดสอบจริงบน SMART TV
กับ 1 ในคณะกรรมการที่ตัดสิน
จนถึงวันปิดรับแอพพลิเคชั่น 20ธันวาคม 2555

เวลา

14.00   – 17.00 น.

สถานที่

บริษัท   ไทยซัมซุงอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
ตึก Empire Tower ชั้น19
195 ถนน สาทรใต้ ยานนาวา   สาทร กรุงเทพฯ 10120

– ผู้เข้าแข่งขัน สามารถเลือกวัน และ topic ที่ต้องการเข้าเรียนได้
– แนะนำให้ท่านเข้าเรียนในทุก ๆ  Topic เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแอพ
– ในแต่ละสัปดาห์การเรียนการสอนจะเป็นเนื้อหาเดียวกันทุกวัน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกเข้าเรียนได้ตามวันที่ระบุ
– กรุณาสำรอง และจองที่นั่ง ระบุวันที่ และ Topic  สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยการ email เข้ามาที่ raksit.p@partner.samsung.com หรือ โทร 084-643-8998   (จำกัด 10 ท่าน / วัน ) โดยระบุรายละเอียด ชื่อ สกุล เบอร์ติดต่อกลับ วันที่เข้าร่วม ให้ครบถ้วน