ผลทดสอบ Speed Test ผ่าน AIS AirNET

ทดสอบ Speed Test จากย่านรามอินทรา 39 ช่วง 20.30 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 ความเร็ว DL 7 / UL 7Mbps

Server: USA

Server USA ครั้งที่ 1
Server USA ครั้งที่ 1
Server USA ครั้งที่ 2
Server USA ครั้งที่ 2

 

Server : USA ครั้งที่ 3
Server : USA ครั้งที่ 3

Server: UK

Server UK ครั้งที่ 1
Server UK ครั้งที่ 1

 

Server UK ครั้งที่ 2
Server UK ครั้งที่ 2
Server UK ครั้งที่ 3
Server UK ครั้งที่ 3

Server: Hong Kong

Server Hong Kong ครั้งที่ 1
Server Hong Kong ครั้งที่ 1
Server Hong Kong ครั้งที่ 2
Server Hong Kong ครั้งที่ 2
Server Hong Kong ครั้งที่ 3
Server Hong Kong ครั้งที่ 3

มาดูของไทยกันบ้าง

จากที่ทดสอบ เท่าที่ดูๆแล้ว ความเร็วจะตกลงกว่าปกติร่วมครึ่งเลยทีเดียว แต่กับไทยนั่น ใกล้เคียง 7/7 มากๆ