8 กุมภาพันธ์ “รู้แล้ว บวกต่อ” Ignite Thailand++ ครั้งที่ 4

หลังจากที่มีการจัด ignite Thailand ครั้งที่ 3 เมื่อไม่กี่วันมานี้ ได้เวลาเตรียมตัวให้พร้อมกับงาน Ignite Thailand++ ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า เวลา 17.30-21.30 น.

ผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง…ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง หรือได้ที่   http://www.ignite.in.th