เดลล์ เปิดมิติแห่งการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง


เดลล์เปิดตัวโซลูชัน Connected Classroom ในประเทศไทย พร้อมนำเสนอเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับครูและอาจารย์
ในการมอบทักษะให้แก่นักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ให้สามารถยืนหยัดได้ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่

กรุงเทพฯ – 3 กันยายน 2553 – เดลล์เปิดตัวโซลูชัน Connected Classroom ครั้งแรกในประเทศไทย ที่เชื่อมโยงความทันสมัยทั้งในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟต์แวร์ และการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลให้กลายเป็นจริง ด้วยการนำเสนอเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่ครูและอาจารย์เพื่อถ่ายทอดทักษะที่เหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียน เพื่อให้พร้อมยืนหยัดในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างดี โดย Connected Classroom นั้นถือเป็นต้นแบบของเทคโนโลยีด้านการศึกษาจากเดลล์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับประถมและมัธยม และถือเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่สำคัญดังคำมั่นที่เดลล์ได้ประกาศไว้สำหรับการศึกษาในประเทศไทย ต่อเนื่องมาจากการเปิดตัว Latitude 2100 และ 2110 เมื่อช่วงปีที่แล้วและต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเน็ตบุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทยโดยเฉพาะ