ชวนสมัคร dtac Accelerate Creator จุดพลังสร้างฝัน ปั้นครีเอเตอร์มืออาชีพ

เกือบ 10 ปีที่แล้ว มีคนที่รักจะทำอะไรของตัวเอง อย่าง Bie The Ska, VRZO เกิดขึ้นมาในวันที่โลกยังไม่รู้จักคำว่า Creator แต่วันนี้ พวกเขาเป็นโค้ช ในโครงการ dtac Accelerate Creator จุดพลังสร้างฝัน ปั้นครีเอเตอร์มืออาชีพ เป็นโครงการ Bootcamp ที่คัดเลือกคนที่สนใจจะเป็น Creator กับ dtac Accelerate

โครงการ dtac Accelerate Creator โครงการสนับสนุนความฝันของคนรุ่นใหม่ให้สร้างวีดีโอที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดสร้างเครือข่ายอาชีพ Content Creator โครงการนี้ dtac ในส่วนของ dtac Accelerate จับมือกับ Google ประเทศไทย และ 4 Creator Bie The Ska VRZO softpomz Buffet Channel

dtac accelerate Creator

ในงาน Boot Camp จัดขึ้นที่ dtac House จามจุรีสแควร์ และมีการเรียนนอกสถานที่ 1 ครั้ง เวลาเรียน 6 ครั้ง ใน 5 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2018 จนถึง 24 พฤศจิกายน 2018 (เรียนทุกวันเสาร์ 5 ครั้ง และวันอาทิตย์ 1 ครั้ง)

สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Boot Camp ก็คือ การสร้างคอนเทนต์ การเข้าใจแพลตฟอร์ม ความรู้ในการร่วมงานกับแบรนด์แบบมืออาชีพ ได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผน จนถึงการ Production โดยมี Content Creator 4 ทีมข้างต้นเป็นโค้ช ความท้าทายคือ ได้นำเสนอผลงานจริง จากโจทย์จริงที่มาจากแบรนด์ และได้รับ Certificate เข้าร่วมโครงการนี้จาก dtac รวมทั้ง มีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์หลังจากจบโครงการ

ใครที่สนใจ สามารถสมัครได้ทั้ง แบบเดี่ยว หรือแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน) โดยจำกัดผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ท่าน หรือไม่เกิน 16 ทีม (ไม่จำเป็นต้องมีช่องบน YouTube มาก่อน)

ใครที่มีความมุ่งมั่น กล้าแสดงออก และฝันอยากเป็น Content Creator สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2018 ประกาศผลในวันที่ 12 ตุลาคม 2018 บนเว็บไซต์ accelerate-creator.dtac.co.th