ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภาส เนื่องเจริญ ผู้ชนะโครงการ CEO for One Month ประจำประเทศไทย ปี 2018

Adecco ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภาส เนื่องเจริญ ว่า​ที่​บัณฑิต​จาก​คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา​ลงกรณ์​ม​หาวิทยาลัย​ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะโครงการ CEO for One Month ประจำประเทศไทย ประจำปี 2018

โครงการ CEO for One Month เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้ผู้สมัคร ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานจริง กระทบไหล่ CEO ระดับประเทศ เพื่อเข้าชิงโอกาสในการแข่งขันในระดับโลก

โอกาสที่คุณณัฐภาสได้รับคือ การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง กระทบไหล่ CEO Adecco ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ก่อนเป็นตัวแทนประเทศเข้าแข่งขันเป็น ‘Global CEO for One Month’ เพื่อชิงโอกาสทำงานร่วมกับผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ที่สำนักงานใหญ่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาน 1 เดือน พร้อมเงินชิงรางวัลกว่า 6 แสนบาท

โดยคุณณัฐภาส จะได้ทำงานในฐานะ CEO ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ รอติดตามกันได้ที่ ​#CEO1Month #CEO1MonthTH18