รวมสิทธิหักลดหย่อนภาษี ของมนุษย์เงินเดือน

คนทำงานประจำ เป็นมนุษย์เงินเดือน มีหน้าที่ในการเสียภาษีประจำปีตามหน้าที่ของพลเมืองที่มีรายได้ประจำแน่นอน แต่กรมสรรพากร ก็มีโปรโมชั่นลดหย่อนภาษีให้เพราะรู้ว่าเรามีภาระ


ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุน Adecco Thailand ที่สนับสนุนมนุษย์เงินเดือนให้มีความรู้ในการทำงาน พัฒนาตนเอง พัฒนาศักยภาพในการทำงาน เด็กจบใหม่ อยากหางาน กดที่นี่

ย้อนกลับไปปีที่ผ่านมา 2560 มีสิทธิลดหย่อนภาษี ทั้งการช้อปช่วยชาติ (ลดตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000) มีค่าซ่อมรถ ซ่อมบ้านน้ำท่วม สำหรับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมปีที่แล้ว เงินบริจาคน้ำท่วมก็ช่วยลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษี

มนุษย์เงินเดือนทุกคน จะมีเงินได้ ซึ่งลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท ใครที่อุปการะพ่อแม่ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) รุ่นๆ เรา พ่อแม่ก็น่าจะอายุถึงแล้วล่ะ ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท (พ่อ 30,000 แม่ 30,000)

ลดหย่อนภาษี

ใครที่มีแฟน ตกลงปลงใจกันแล้ว แต่งงานหรือยังไม่แต่ง แต่มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ถ้าคู่สมรส ไม่มีเงินได้ ลดหย่อนได้ 60,000 บาท

ใครที่อุปการะผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท

อันนี้น่าสนใจ เผื่อใครสนใจอยากมีลูก ฮ่าาาา เพราะการมีลูก (พ่อแม่จดทะเบียน) บุตรตามกฎหมาย ลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท ต่อบุตร 1 คน อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดคน (ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายนะ)

ลดหย่อนภาษี

ใครซื้อบ้าน ซื้อประกัน ก็ใช้ลดหย่อนภาษีได้ เอาง่ายๆ เงินประกันสังคม ลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท

ใครซื้อเบี้ยประกันสุขภาพให้บิดา มารดา ลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ส่วนประกันสุขภาพ เห็นว่าต้องรอกฎหมายประกาศอีกที

มนุษย์เงินเดือน ซื้อ LTF กองทุน RMF ก็ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

ค่าลดหย่อนด้านการบริจาค

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา

หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

เงินบริจาคสาธารณประโยชน์

หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

เงินบริจาคทั่วไป

หักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

ที่มา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Adecco Thailand

ดูรายละเอียดของฐานการเสียภาษี จาก PPTV HD