ทำไมถึงควรใช้ซอฟท์แวร์ถูกกฎหมาย yokekung ชวนมาใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์และของฟรี

พอดีช่วงนี้ที่ออฟฟิศ เข้มงวดเรื่องการใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์และถูกกฏหมาย หรือฟรีแวร์ และมีข้อมูลน่าสนใจ ก็เลยนำมาฝากกันครับ

ทำไมถึงควรใช้ซอฟท์แวร์ถูกกฎหมาย 
 • เป็นการเคารพกฎหมาย
 • เป็นการควบคุมคุณภาพ และสร้างเสถียรภาพให้กับการทำงาน
 • มีการรองรับทางด้านเทคนิค
 • เป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

 • ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (“พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์”) โดยจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม(Literary work)
 • ตามพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์กำหนดว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานหรือให้ได้ผลอย่างหนึ่งอย่างใด
 • ในกรณีที่บุคคลใด ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือ สำเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิด ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

  มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท

 • หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า

  จะต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

 • นอกจากนี้ หากผู้ใดรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั้นทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
  แต่ยังนำไปขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ ขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่าย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ นำเข้า หรือสั่งเข้ามาในประเทศไทย เพื่อหากำไร ก็มีความผิดฐานละเมิด ลิขสิทธิ์

  โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาท และ หากเป็นการทำเพื่อการค้า ผู้นั้นจะต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • นอกเหนือจากการแก้ไขบรรเทาความเสียหายในคดีอาญาแล้ว

  เจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง

  ในกรณีมีการ ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ หากศาลพบว่ามี การกระทำความผิดจริง อาจมีคำสั่งห้ามมิให้กระทำละเมิดอีกต่อไป และมีคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น จริงอันเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว

ที่มา:

http://www.bsa.org/country/Anti-Piracy/What-is-Software-Piracy.aspx