พบกับ กิตติ สังหาปัดใน AKI TALK#12

AKI ขอเชิญทุกท่านร่วมจับเข่าพูดคุยกับผู้ประกาศข่าวชื่อดัง คุณกิตติ สิงหาปัด ถึงความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพสื่อสารมวลชน 
และก้าวย่างสำคัญกว่าจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวระดับแนวหน้า ใน AKI TALK#12

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ เวลา 18.30 – 19.30 น.
ณ AKI Campus อาคาร Interchange21 ชั้น34
สามารถลงทะเบียนได้ที่ 0 2611 2888  www.akiedu.org หรือ http://www.facebook.com/AsianKnowledgeInstitute