เชิญร่วมประมูลชื่อโดเมน .ไทย แบบออนไลน์ วันนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์

ทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประมูลชื่อโดเมน .ไทย แบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
ท่านสามารถดูรายละเอียดและวิธีการประมูลได้ที่ www.thnic.or.th หรือ ทีเอชนิค.องค์.ไทย ทางมูลนิธิจะเปิดให้ประมูลเพียงวันละ 1 ชื่อเท่านั้น
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ธนาคาร.ไทย – SCB เป็นผู้ประมูลได้ไป
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ไปรษณีย์.ไทย – กำลังประมูล
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ประกันภัย.ไทย
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ น้ำใจ.ไทย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ กาแฟ.ไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เบียร์.ไทย
ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประมูลได้ทาง Twitter โปรด Follow @thnicf หรือ สอบถามข้อมูลได้ทาง 025648031 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทา