เริ่มจากจุดเล็กๆ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา AKI TALK การใช้ Social Media กับกิจกรรมเพื่อสังคม

AKI TALK 02.03.11
The Use of Social Media for Social Enterprise and CSR Activities

“เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้น” เหมาะสำหรับ กลุ่มงานเพื่อสังคม, ผู้ที่สนใจทางด้านจิตอาสา และ องค์กรที่ทำ CSR หรือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน และต้องการสร้างเครือข่ายจิตอาสาให้กับองค์กรหรือสังคมของตนเอง พบกับทีม TWT4TH ที่มาให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องการนำ social media มาใช้สำหรับงานกิจกรรมเพื่อสังคม อย่างมีหลักการ พร้อมกรณีศึกษา และตอบข้อซักถาม …

ชวนเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรมดีๆ กันครับ ต้องลงทะเบียนก่อนนะ 🙂

ช่วงที่  1 :  การนำสื่อสังคมออนไลน์ มาใช้สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและ CSR 

  • ทำความรู้จักกับ สื่อสังคมออนไลน์
  • Dos and DON’Ts   /  สิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำ
  • What’s to be cautious and concerned  /  สิ่งควรระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับงานกิจกรรมเพื่อสังคม

      โดย :   พงษ์รัตน์  ภวังคานนท์        @pongrat

ช่วงที่  2 :  กรณีศึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม Twitter for Thailand (TWT4TH )
      โดย :   รณพงศ์ คำนวณทิพย์         @rockdaworld     
ช่วงที่  3 :  ถาม-ตอบ  แชร์ประสบการณ์  
       โดย :   ภัทรพล ภณสรนันท์           @VcareMKT

และ ทีมงานของ TWT4TH  อาทิ  @9Jax , @bunchongs, @purnnarak, @3ecomeRain เชิญร่วมฟังและไขปัญหาใน AKI TALK @ สถาบัน AKI ชั้น 34 อาคาร Interchange 21 วันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 18.30-19.30น 

ลงทะเบียนที่ http://www.akiedu.org/aki_talk_register.php