สถานการณ์เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ในเขตภาคใต้

(ณ เวลา 16.00 น. วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ เอไอเอส update สถานการณ์เครือข่ายของเอไอเอสในเขตภาคใต้เพิ่มเติมว่า “สถานการณ์อุทกภัยยังคงส่งผลกระทบกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังต้องระงับกระแสไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ดังนั้นการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะไม่สะดวกไปอีกระยะหนึ่ง”

อย่างไรก็ตามในส่วนของเอไอเอส มีการดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

– สำรองน้ำมันเพื่อใช้ในเครื่องปั่นไฟอันจะทำให้สถานีฐานและชุมสายสามารถให้บริการได้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตามหากระดับน้ำยังไม่ลด บริษัทก็มีแผนที่จะนำเครื่องปั่นไฟจากภาคต่างๆมาเสริม

– เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชน เอไอเอส จึงเตรียมตั้งจุดอำนวยความสะดวกระบบสื่อสารเอไอเอส ในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (มอ.) โดยส่งวิศวกรจากกรุงเทพและภาคใต้ตอนบนไปประจำการ จัดโทรศัพท์ให้โทรฟรี, ระบบชาร์ตแบตเตอรี่ และอื่นๆ ซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ภายในเวลา 20.00 น. ของคืนวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ