ระวังภัยจากการกรอกข้อมูลบนบริการการเงินผ่าน Internet Banking

การทำธุรกรรมใดๆ หากเราต้องใส่ข้อมูลส่วนตัว วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรเครดิตแล้ว ก็ควรจะระลึกถึงและพิจารณาเรื่องของเว็บไซต์ และอีเมล์ปลอม ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร และให้กรอกข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต ลองไปอ่านคำแนะนำจากธนาคารดูครับ

http://www.scb.co.th/enews/2010/201009/security/EDM_Security_TH/EDM_Security_TH.html

นอกจากนี้ยังมีทวิตของคุณ ABCTSX  แนะนำไว้ครับ

ที่สำคัญต้อง พิมพ์ url https:// เอง กรอก a/c และ pwd เองทุุกครั้ง : อย่าเปิด link ธนาคารจาก e-mail : อย่าตั้งจดจำ อัตโนมัติ log out ทุกครั้งจะปลอดภัย

เว็บธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัยต้องใช้ https:// แตกต่างจาก http:// เพิ่ม’s’ =secure คู่กะ icon แม่กุญแจ น่าสนใจมากจาก met107fm ©_=