แนะนำโปรแกรม Dictionary แปลอังกฤษ-ไทยกัน

หลายๆคนคงจะหงุดหงิดไม่น้อย แปลก็ไม่ออก หาคำศัพท์ก็ไม่เจอ เปิดดิกเป็นเล่มก็ยากลำบาก สมัยนี้เขาใช้ดิกในคอมกันแล้ว

1. Lexitron พจนานุกรมฟรี จากเนคเทค ตัวนี้ทำงานได้ช้านิดนึง แต่เป็นตัวเอกที่ใช้งานร่วมกันตัวอื่นๆ ศัพท์ทั่วๆไปมีเยอะ แต่ศัพท์เชิงเทคนิคและเฉพาะทางอาจด้อยกว่า Thai Software ซึ่งมีลิขสิทธิ์ของ สอ เสรฐบุตร เ้ข้าไปดูได้ที่ http://lexitron.nectec.or.th/IntroLex.htm

2.Highlight Dictionary V.2.0 ตัวนี้ก็ชอบเหมือนกัน ศัพท์ก็มีเยอะ น่าสนใจดี แปลอังกฤษ-ไทยได้ถนัดเลยล่ะ  เข้าไปชมได้จาก www.nextproject.net 

ที่ดาวน์โหลดฟรีมี 2 ตัวครับ แต่หากอยากได้แบบซีดีรอม แนะนำ Oxford Dictionary แถมมากับดิกที่เป็นเล่มครับ

ขอความรู้จงอยู่คู่ท่าน ด้วยความขยันและขวนขวายครับ