สร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากแต่จำง่าย

นำมาจากการตั้งรหัสผ่านสำหรับการสมัครอีเมล์ Hotmail ครับ

รหัสผ่านที่คาดเดายาก เป็นรหัสผ่านที่ผู้อื่นหรือโปรแกรมถอดรหัสผ่านไม่สามารถทราบหรือคาดเดาได้

หมายเหตุ ในการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซท์หรือบริการบางอย่างใน Microsoft Passport Network อาจต้องกำหนดรหัสผ่านที่คาดเดายาก

หากต้องการกำหนดรหัสผ่านที่จดจำง่ายแต่ผู้อื่นคาดเดาได้ยาก กรุณาลองใช้วิธีดังต่อไปนี้

 • รวมตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัวหรือมากกว่านั้น และใช้หมายเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์อื่นรวมกัน เช่น Walk[My]Dog Po#34tato และ Champions=1995 เป็นต้น
 • ใช้คำย่อของประโยคที่คุณจดจำได้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษร หมายเลข หรือใช้หมายเลขหรือสัญลักษณ์ที่สามารถแทนที่คำบางคำได้ เช่น I ride my bike 5 miles each Saturday เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านคือ Irmb5meS
 • ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและหมายเลข เพื่อรวมคำย่อของกลุ่มบุคคลหรือสิ่งของที่คุณคุ้นเคย เช่น นักกีฬา เพื่อนๆ ภาพยนต์ หนังสือ หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ที่คุณชื่นชอบ เป็นต้น เช่น Gandhi, Abraham Lincoln, and Joan of Arc รหัสผ่านควรเป็น 1G,2AL,JA
 • ตัดเสียงสระของคำที่ใช้บ่อยออก และแทนที่ด้วยหมายเลขหรือสัญลักษณ์ เช่น Walk three dogs เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านคือ Wlk3Dgs

รหัสผ่านที่คาดเดายาก

 • ควรมีอย่างน้อย 7 ตัว และไม่เกิน 16 ตัว
 • มีตัวอักษรอย่างน้อย 3 ชนิดจากรูปแบบ 4 ชนิดด้านล่างนี้
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C)
  • ตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c)
  • ตัวเลข (เช่น 1, 2, 3)
  • สัญลักษณ์ (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + – = { } | [ ] \ : " ; ‘ < > ? , . /)
 • ไม่ควรใช้ชื่อหรือคำทั่วไป หรือการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกัน

ผู้ให้บริการบางรายอาจขอให้คุณกำหนดรหัสผ่านที่คาดเดายากด้วยเช่นกัน ซึ่ง

 • รหัสผ่านต้องไม่เหมือนกับรหัสผ่านที่เคยใช้ใน 4 ครั้งที่ผ่านมา
 • ไม่ควรคล้ายคลึงกับรหัสผ่านเดิมมากเกินไป เช่น ถ้ารหัสผ่านเดิมของคุณคือ Champions=1995 รหัสผ่านใหม่ไม่ควรเป็น Champions=1996

ข้อสำคัญ

 • กรุณาอย่ากำหนดรหัสผ่านของคุณโดยใช้ตัวอย่างด้านบน
 • อย่าเขียนรหัสผ่านของคุณไว้
 • กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณทางข้อความด่วนหรือบอกรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ ซึ่ง Microsoft Passport Network จะไม่ขอให้คุณเปิดเผยรหัสผ่านทางอีเมล์โดยเด็ดขาด
 • ในกรณีที่คุณมีบัญชีอีเมล์มากกว่าหนึ่งบัญชี เช่น บัญชีของบริษัทและบัญชีส่วนบุคคล ควรใช้รหัสผ่านที่ต่างกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://help.msn.com/!data/th_th/data/passportv3.its51/$content$/PP_CONC_PW_ABOUTCREATINGASTRONGMEMORABLEPASSWORD.HTM