Tag: อุทกภัย

10 คำแนะนำเกี่ยวกับการอพยพ และการกักตุนสินค้าในช่วงภาวะวิกฤต

ผมได้เป็นผู้อพยพไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากน้ำท่วมบ้าน จึงขอแนะนำ 10 ความเห็นที่เกี่ยวกับการอพยพ และการกักตุนสินค้าในช่วงวิกฤตครับ
Read More

การขอความช่วยเหลือ และการประสานงานผ่าน Social Media ในยามวิกฤต

  ในภาวะวิกฤตอย่าง เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครในตอนนี้ Social Media ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอข่าวสารและความเป็นไปของเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและฉับไว ผมเองก็เครียดกับการเสพข่าวสารต่างๆ แต่นั่นก็เพื่อที่จะทราบว่า บริเวณที่น้ำท่วม ใกล้มาถึงบริเวณที่เราอาศัยอยู่หรือยัง และน้ำจะเดินทางไปทางไหน เมื่อน้ำท่วมบ้านผมแล้ว ก็ใช้ Social Media ติดตามว่าน้ำไปถึงไหนแล้ว และมีท่าทีว่าน้ำจะลดเมื่อไหร
Read More