มองหาเพื่อนที่้สนใจเรื่องเดียวกัน บน Twitter

ในโลกสังคมออนไลน์ เรามักจะมองหาคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน อย่างผมเองก็สนใจการตลาด ไอที มือถือ ดังนั้นคนที่ติดตามผม และคนที่ผมติดตาม ก็จะเกี่ยวข้องกับ การตลาด Social Network, Facebook, IT, Gadget มือถือ Tablet เวลาที่มีคนมา follow บน twitter ของเรา จะมีอีเมล์แจ้งเรา มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

อันดับแรก คือ twitter profile ที่เราจะวิเคราะห์ได้ว่า สิ่งที่ follower เราสนใจ เกี่ยวกับด้านใด แล้วเราควรจะคุยเรื่องอะไรกับเขา

จากนั้นเข้าไปดูใน Timeline ของเขา (หากไม่ได้ protect ไว้) ก็จะรู้ว่า เขาสนใจด้านใด

จากนั้นจะมีข้อมูลให้เราตัดสินใจ ว่าจะ follow เขากลับหรือเปล่า

ส่วนแรก จะเป็นข้อมูลว่า มี user ท่านใดบ้างที่ follow เราอยู่ ทั้ง 3 คน สนใจด้านไอที มือถือ การตลาด โซเชียลมีเดีย ทำ blog สนใจคอมพิวเตอร์

ส่วนที่สอง จะเป็น คนที่เรา และคนที่ติดตามเรา follow อยู่ แสดงให้เห็นว่า เรากับเขา สนใจเรื่องใดเหมือนๆกัน

จากภาพ คนที่มา follow เราคนนี้ follow ติดตามด้านมือถือเหมือนกับเรา

ตรงนี้สามารถเชื่อมโยงกับ who to follow กับ similar to ที่สนใจอะไรเหมือนๆกับเรา

ลองดูนะครับ ว่าคนที่มา follow เรา สนใจอะไร แล้ว follow ใครที่สนใจเหมือนเราบ้าง

ตรงนี้จะทำให้เรารู้ว่า คนที่สนใจติดตามเรา มองเราว่าสนใจด้านไหน และวางตำแหน่ง positioning เราไว้อย่างไร

About the author

สนใจงานเขียน มาตั้งแต่ อ่านนิตยสาร จนได้เขียนในนิตยสารคอมพิวเตอร์ มือถือ จนมาเป็น Blogger เขียนบนออนไลน์ สนใจมือถือ สมาร์ทโฟน การตลาดออนไลน์ ชอบ Social Media อยู่กับโลกสังคมออนไลน์ 20 ชั่วโมงต่อวัน

ปัจจุบัน เป็น Content Editor เว็บไซต์ ADSLThailand.com, ทำวีดีโอบน YouTube YokekungWorld

ติดตามได้ที่ Twitter Facebook Instagram ทุกบริการใช้ชื่อ yokekung

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: