สร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากแต่จำง่าย

นำมาจากการตั้งรหัสผ่านสำหรับการสมัครอีเมล์ Hotmail ครับ

รหัสผ่านที่คาดเดายาก เป็นรหัสผ่านที่ผู้อื่นหรือโปรแกรมถอดรหัสผ่านไม่สามารถทราบหรือคาดเดาได้

หมายเหตุ ในการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซท์หรือบริการบางอย่างใน Microsoft Passport Network อาจต้องกำหนดรหัสผ่านที่คาดเดายาก

หากต้องการกำหนดรหัสผ่านที่จดจำง่ายแต่ผู้อื่นคาดเดาได้ยาก กรุณาลองใช้วิธีดังต่อไปนี้

 • รวมตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัวหรือมากกว่านั้น และใช้หมายเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์อื่นรวมกัน เช่น Walk[My]Dog Po#34tato และ Champions=1995 เป็นต้น
 • ใช้คำย่อของประโยคที่คุณจดจำได้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษร หมายเลข หรือใช้หมายเลขหรือสัญลักษณ์ที่สามารถแทนที่คำบางคำได้ เช่น I ride my bike 5 miles each Saturday เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านคือ Irmb5meS
 • ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและหมายเลข เพื่อรวมคำย่อของกลุ่มบุคคลหรือสิ่งของที่คุณคุ้นเคย เช่น นักกีฬา เพื่อนๆ ภาพยนต์ หนังสือ หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ที่คุณชื่นชอบ เป็นต้น เช่น Gandhi, Abraham Lincoln, and Joan of Arc รหัสผ่านควรเป็น 1G,2AL,JA
 • ตัดเสียงสระของคำที่ใช้บ่อยออก และแทนที่ด้วยหมายเลขหรือสัญลักษณ์ เช่น Walk three dogs เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านคือ Wlk3Dgs

รหัสผ่านที่คาดเดายาก

 • ควรมีอย่างน้อย 7 ตัว และไม่เกิน 16 ตัว
 • มีตัวอักษรอย่างน้อย 3 ชนิดจากรูปแบบ 4 ชนิดด้านล่างนี้
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C)
  • ตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c)
  • ตัวเลข (เช่น 1, 2, 3)
  • สัญลักษณ์ (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + – = { } | [ ] \ : " ; ‘ < > ? , . /)
 • ไม่ควรใช้ชื่อหรือคำทั่วไป หรือการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกัน

ผู้ให้บริการบางรายอาจขอให้คุณกำหนดรหัสผ่านที่คาดเดายากด้วยเช่นกัน ซึ่ง

 • รหัสผ่านต้องไม่เหมือนกับรหัสผ่านที่เคยใช้ใน 4 ครั้งที่ผ่านมา
 • ไม่ควรคล้ายคลึงกับรหัสผ่านเดิมมากเกินไป เช่น ถ้ารหัสผ่านเดิมของคุณคือ Champions=1995 รหัสผ่านใหม่ไม่ควรเป็น Champions=1996

ข้อสำคัญ

 • กรุณาอย่ากำหนดรหัสผ่านของคุณโดยใช้ตัวอย่างด้านบน
 • อย่าเขียนรหัสผ่านของคุณไว้
 • กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณทางข้อความด่วนหรือบอกรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ ซึ่ง Microsoft Passport Network จะไม่ขอให้คุณเปิดเผยรหัสผ่านทางอีเมล์โดยเด็ดขาด
 • ในกรณีที่คุณมีบัญชีอีเมล์มากกว่าหนึ่งบัญชี เช่น บัญชีของบริษัทและบัญชีส่วนบุคคล ควรใช้รหัสผ่านที่ต่างกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://help.msn.com/!data/th_th/data/passportv3.its51/$content$/PP_CONC_PW_ABOUTCREATINGASTRONGMEMORABLEPASSWORD.HTM

About the author

สนใจงานเขียน มาตั้งแต่ อ่านนิตยสาร จนได้เขียนในนิตยสารคอมพิวเตอร์ มือถือ จนมาเป็น Blogger เขียนบนออนไลน์ สนใจมือถือ สมาร์ทโฟน การตลาดออนไลน์ ชอบ Social Media อยู่กับโลกสังคมออนไลน์ 20 ชั่วโมงต่อวัน

ปัจจุบัน เป็น Content Editor เว็บไซต์ ADSLThailand.com, ทำวีดีโอบน YouTube YokekungWorld

ติดตามได้ที่ Twitter Facebook Instagram ทุกบริการใช้ชื่อ yokekung

Comments

 1. บทความน่าสนใจมากเลย ….พอดีมีเพื่อนทำงานอยู่ที่บ.คอมเซเว่น เขาส่งเวบมาให้ดู…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: