Tag: wearable device

February 25, 2015 0

ใส่ Acer Liquid Leap ไปวิ่งกันเถอะ

By yokekung

ผมได้มีโอกาส ทดสอบ Acer Liquid Leap โดยสวมใส่ที่ข้อมือเพื่อวิ่งออกกำลังกาย โดย Acer Liquid Leap เป็นนาฬิกาที่ตรวจจับการเดิน วิ่ง นอน นับจำนวนก้าว คำนวณแคลลอรี่ในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำงานร่วมกับแอพ Leap Manager บนสมาร์ทโฟน Acer…

June 27, 2014 2

Yokekung กับ Gear Fit เพื่อนคู่หูของการออกกำลังกาย

By yokekung

ได้มีโอกาสทดสอบและใช้งาน Samsung Gear Fit ในช่วงที่กำหนดสนุกกับการออกกำลังกายคอร์ส T25 พอดี เล่าคร่าวๆก่อนว่า Samsung Gear Fit คือนาฬิกาอัจฉริยะ หรือเราเรียกว่า Smart Watch ที่สามารถจับจำนวนก้าวที่เราเดิน วัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดการเคลื่อนไหวของร่างกายเรา วัดการนอนหลับของเราว่าหลับสนิทหรือเปล่า เป็นเครื่องควบคุมมัลติมีเดียที่ทำงาน…