ประสบการณ์จากเด็กกิจกรรม เพิ่มคุณค่า ในการหางาน

ประเด็นจาก twitter #HRtwt ที่ผมได้ร่วมสนทนากับ @kafaak @adeccothailand ก็คือ ประสบการณ์ 0 ปี บริษัทรับเข้าทำงานไหม?
สิ่งแรกที่ผมนึกถึงก็คือ ประสบการณ์การทำงานไม่มี ก็ใช้ประสบการณ์ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยสิ เพราะผม เป็นเด็กกิจกรรม ร่วมกิจกรรมกับทางคณะมาตลอด 4 ปีของการเรียนมหาวิทยาลัย
ในระดับปริญญาตรี ขอบคุณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล คลอง 6 จริงๆประสบการณ์ ของผมมีตั้งแต่มัธยมแล้วด้วยซ้ำ ในการร่วมประกวดแข่งขันจัดบอร์ดวิชาการ การร่วมกิจกรรม เพื่อนเตือนเพื่อน ป้องกันภัยยาเสพติด การร่วมโครงการต่างๆของโรงเรียน กีฬาสีก็สำคัญนะครับ เคยร่วมการแสดงในพิธีเปิดด้วย ทุกๆอย่างที่เราทำกิจกรรม มาตั้งแต่สมัยมัธยม มีผลมากนะครับ ในช่วงที่ผมเรียน มหาวิทยาลัย โชคดีที่มีโอกาสได้ทำงานเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะ ได้รู้จักกับการทำงาน การประสานงาน การติดต่อ การประชาสัมพันธ์ การตลาด การเงิน และประชุมวางแผนการดำเนินการต่างๆ สิ่งเหล่านี้ ทำให้ผม มีโอกาสในการเข้าทำงาน หลังจากเรียนจบภายใน 1 เดือน หลังจากสอบปลายภาค (หลังสอบเสร็จวันสุดท้าย)

Continue reading “ประสบการณ์จากเด็กกิจกรรม เพิ่มคุณค่า ในการหางาน”

สานฝันการทำงาน บอกเล่าประสบการณ์การฝึกงานให้น้องๆ

ครั้งนี้ เป็นครั้งที่สอง หลังจากที่ผมได้เคยเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล คลอง 6 ธัญบุรี เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งผมจบการศึกษาที่นั่น คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล วันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ได้แนะนำแนวทางน้องๆในการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา นั่นก็คือเหมือนกับการฝึกงานที่เน้นการทำงานจริงๆ โดยได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์และเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกัน

Continue reading “สานฝันการทำงาน บอกเล่าประสบการณ์การฝึกงานให้น้องๆ”