May 23, 2022

TOT Wifi Lounge

ปัจจุบัน เรามีบริการ Wi-Fi สาธารณะที่ครอบคลุมการให้บริการในสถานที่สำคัญต่างๆ แม้ว่าเราจะไปที่ไหนก็มีบริการอินเทอร์เน็ตทั้ง 3G และ Wi-Fi เป็นทางเลือก บางสถานที่สัญญาณ 3G อาจจะไม่เสถียรนัก ก็มีบริการ Wi-Fi เข้ามาช่วยในการใช้งานแบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ไม่ต้องพะวงเรื่องปริมาณการใช้งานดาต้าเหมือนอย่าง 3G
%d bloggers like this: