May 17, 2022

s4 ซื้อดีไหม

ตอนที่เขียนบทความนี้ ค่ายมือถือเปิดให้ Pre-Order Samsung Galaxy S4 แล้ว ก่อนจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ในขณะที่ HTC One เปิดตัววันที่ 10 พฤษภาคม ในราคา...
%d bloggers like this: