[Review] เจาะโลก 3 มิติ กับ HTC EVO 3D

ตั้งแต่ได้ HTC EVO 3D สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ที่รองรับการถ่ายภาพ วีดีโอ 3D ผมก็สนุกกับการนำ HTC EVO 3D มาร่วมชีวิตเป็นสมาร์ทโฟนคู่ใจของผมไปออกงานทุกๆงาน ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆ ได้ใช้ความสามารถของ Android ใช้แอพต่างๆ ลองตามผมมาดูว่า หลังจากที่ผมได้สัมผัสกับ HTC EVO 3D มีอะไรน่าสนใจบ้าง

Continue reading “[Review] เจาะโลก 3 มิติ กับ HTC EVO 3D”