May 18, 2022

bold 9790

*Sponsored Review* Disclaimer รีวิวนี้ ผู้เขียนได้รับเครื่องทดสอบมาใช้งาน เป็นเพียงการบอกเล่าประสบการณ์ในการใช้งานจริงในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซอฟต์แวร์และการใช้งานบนเครื่องจำหน่ายจริง อาจแตกต่างไปจากตัวทดสอบ ปลายปีที่แล้ว หลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจกับการเปิดตัว BlackBerry Bold 9790 ที่เรียกความฮือฮาจากความเพรียวบาง และการออกแบบที่เรียบหรู ผมได้รับเครื่องทดสอบมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ได้สัมผัสแป้นพิมพ์...
%d bloggers like this: