Tag: Bangkok Airways ทารก

December 28, 2017 0

เด็กเล็กอายุเท่าไหร ถึงขึ้นเครื่องบินได้?

By yokekung

สายการบิน ประกาศ การเดินทางพร้อมกับเด็กเล็ก หรือทารก แรกเกิด (ตามระยะอายุวันที่กำหนด) ถึง 2 ปี โดยสารนั่งตักผู้ปกครอง เสียค่าธรรมเนียมโดยสารตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ขอยกตัวอย่าง นกแอร์ (สายการบินอื่น มี link ด้านล่าง)