บัตร ATM + ประกันอุบัติเหตุ ทางเลือกในการคุ้มครองอุบัติเหตุ

Disclaimer : บทความนี้ไม่ได้ชี้นำเรื่องการทำประกัน แต่หาข้อมูลแล้วนำมาบอกต่อครับ พนักงานออฟฟิศอย่างผม ทำงานบริษัทที่มีประกันกลุ่ม ปีนี้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มจากปีที่แล้ว IPD Room & Board 2,000 บาท ต่อวัน (ปีที่แล้ว 1,200) ER 3,000 บาท ต่อครั้ง OPD 1,500 บาท ต่อครั้ง ผมตระหนักดีว่าการเป็นพนักงานออฟฟิศ ไม่เหมือนข้าราชการที่มีสวัสดิการเบิกได้ (พ่อแม่ผมเป็นข้าราชการ…

%d bloggers like this: