ลองจริง พิสูจน์จริง Mamy Poko VS Drypers

*Consumer Review*

ในขณะที่เขียนบทความนี้ นลินอายุได้ 41 วันแล้ว หลังจากที่ผ่าคลอด และนอนในตู้อบอาทิตย์นึง คุณพ่อ คุณแม่มือใหม่อย่างผม ก็ได้มีโอกาสทดสอบใช้งานจริง จากผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ได้มาจากญาติๆ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ หลากหลายขนาด แต่ของนลินในช่วงแรกเกิด ได้ใช้ Mamy Poko [มามี่โพโค แบบเทป ไซส์ เด็กแรกเกิด (New Born)] มาเดือนนึง และเพิ่งมาเปลี่ยนเป็น Drypers ได้ 2 วัน ก็เลยได้ลองของ พิสูจน์กัน

Continue reading “ลองจริง พิสูจน์จริง Mamy Poko VS Drypers”