Tag: ช่วยน้ำท่วม

November 5, 2011 0

นโยบายของผู้บริหารบริษัทเอกชนในการดูแลพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม

By yokekung

จากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้พนักงานบริษัทเอกชน ได้รับความเดือดร้อน กังวลใจ ในการทำงาน การนำรถไปจอดบนทางด่วน สะพานข้ามคลอง ทำให้การเดินทางไปทำงานยากลำบากขึ้น เพราะต้องใช้รถสาธารณะแทน และเมื่อรัฐบาลประกาศหยุดราชการ ทำเอาเหล่าพนักงานเอกชน รวมทั้ังตัวผมเอง (ผู้เขียน) เรียกร้องอยากให้บริษัทหยุดงาน เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมและดำเนินการป้องกันน้ำท่วมบ้านของตนเอง