ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ ร่วมประกวด Mobile App & Web App โครงการ MEGA 2017 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการนิติบุคคล เข้าร่วมส่ง Mobile Application หรือ Web Application ที่รองรับการทำงานบน Mobile Browser ประกวดใน “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560” หรือ Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017 จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจาก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วยังมีเงินรางวัล และเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบ รวมมูลค่ากว่า 20,000,000 บาท รอคุณอยู่

การประกวดในครั้งที่ผ่านมา มีแอพน่าสนใจ คือ ViaBus รับถ้วยพระราชทานรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันภาครัฐแห่งปี ประเภทสุดยอดแนวคิด MEGA 2015

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • ประเภทนักศึกษา เปิดรับสมัครทุกระดับชั้น
  • ประเภทผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

ชมวิดีโอแนะนำโครงการ (รับจำนวนจำกัด)

รายละเอียดของการประกวดประเภทนักศึกษา สมัครได้ถึง 11 กรกฎาคมนี้

รายละเอียดของการประกวดประเภทผู้ประกอบการ (สมัครได้ถึง 24 มิถุนายนนี้)

สมัครได้ที่ https://mega.ega.or.th/