พาชมงาน “คิดก่อนคลิก Cybersecurity มหัตภัยปลายนิ้ว” โดย กสทช.