มุมมองการปรับตัวของแบรนด์ไอที เข้าสู่ LifeStyle Community