365 ล่าหัว …. กิจกรรมแหวกแนว ใครนะ คิดได้ !!!!

มีกิจกรรมของ 365 3G มาฝากกันครับ

เมื่อเพื่อนที่คุณมี สามารถนำมาแลกเป็นค่าโทร ค่าเน็ต หรือ “เงินสด” ได้ มาเริ่มสะสมกัน ณ.บัดนี้ http://apps.facebook.com/sam_hok_ha_la_hua/

3G 365 ขอชวนเพื่อน มาล่าหัวเพื่อน แค่กด Invite แล้ว Post ข้อความมันส์ๆ ให้เพื่อนคุณเข้ามา Like เป็น Fan Page ของ 3G 365
กติกา
1 หัวของเพื่อนคุณ ที่กด Like มีค่าเท่ากับ 1 บาท เลือกแลกเป็นเงินสด หรือเติมเงินก็ได้
เติมเงิน แลกได้ตั้งแต่ 10 หัว ขึ้นไป (10 บาท)
เงินสด แลกได้ตั้งแต่ 100 หัว ขึ้นไป (100 บาท)
พิเศษ!!! สะสมครบ 250 หัว ทวีคูณ เป็น 500 บาท
สะสมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 จนถึง 31 สิงหาคม 2554
และแลกค่าโทร หรือเงินรางวัล ได้จนถึง 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ :
1. เพื่อนที่เข้ามากด Like ต้องเข้ามาผ่านทาง ข้อความ Invite ของคุณเท่านั้น (จาก Application นี้เท่านั้น)
2. เพื่อนที่เข้ามากด Like ต้องเข้ามากดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2554
3. เมื่อเคยเข้ามากด Like แล้ว ไม่สามารถ Like ซ้ำได้อีก
4. สำหรับการแลกเป็นค่าโทร ใช้เพื่อน 10 หัวขึ้นไป แลกเป็นค่าโทรหมายเลขโทรศัพท์ของ 3G 365 เท่าจำนวนหัวที่ใช้แลก (ทุกๆ 250 หัว จะแลกได้ 500 บาท ส่วนที่เกินแต่ละ 250 หัว จะคิด หัวละ 1 บาท)
5. สำหรับการแลกเป็นเงินสด สามารถแลกได้ตั้งแต่ 100 หัว ขึ้นไป (ทุกๆ 250 หัว จะแลกได้ 500 บาท ส่วนที่เกินแต่ละ 250 หัว จะคิด หัวละ 1 บาท) โดยเงินรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องทำการหักภาษี ณ.ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับจริง
โดยนำคูปองที่ Print ได้จากหน้าเวป พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาแลกเงินรางวัลได้ที่ 365 Communication Co.,Ltd. ชั้น 30 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์, ถ.รัชดาภิเษก, ดินแดง,?กรุงเทพฯ หรือโทรมาก่อนที่ 080 7799 802 ในวัน และเวลาทำการ
6. เมื่อแลกแล้วจำนวนเพื่อนที่แลกจะถูกลบไป (ไม่นับซ้ำ) และเริ่มสะสมใหม่ได้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
7. สามารถแลกเป็นค่าโทร หรือ เงินรางวัลได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
8. มีข้อสงสัย ติดต่อ support@365.co.th เขียน Subject ว่า “365 ล่าหัว”
9. พิเศษ เฉพาะ 50 ท่านแรก ที่สะสมได้ 25 หัว สามารถเลือกแลกของที่ระลึกพิเศษ แฟ้มใส่เอกสาร ลายเกมส์ The SIM ได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. คำตัดสินจากบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด