มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เชิญร่วมงานเปิดตัว .ไทยกำหนดการเปิดตัว .ไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เชิญร่วมงานเปิดตัว .ไทยกำหนดการเปิดตัว .ไทย

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ลงทะเบียน http://tinyurl.com/2alywxt