ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการ HTC ย้ายที่ทำการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงใหม่

เอชทีซีได้ทำการย้ายศูนย์บริการเอชทีซีชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงใหม่
โดยได้ย้ายศูนย์บริการจาที่เดิม ชั้น 4 ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ ไปยังศูนย์บริการชั่วคราว

ซึ่งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ของไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ เหมือนเดิม แต่อยู่ทางโซนโรงแรม
ใกล้ๆ กับร้านอมร และเยื้องๆ กับศูนย์ของ SIS โดยเปิดให้บริการตามปกติ ทุกวัน 10.30น. – 19.30น. ครับ

ทั้งนี้ในส่วนการย้ายได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ IVR ของ Callcenter ที่ 026403399 และติดประกาศที่หน้าร้านเดิมด้วยครับ