รู้จักการรูปแบบการป้องกันลิขสิทธิ์ DRM

รูปแบบไฟล์แบบ Windows Media Audio (WMA) เป็นรูปแบบการบีบอัดไฟล์คุณภาพสูงที่มีการบีบอัดในรูปแบบดิจิตอลที่รองรับ การเล่นไฟล์แบบสตรีมมิ่งและสามารถดาวโหลดได้จากแอพพลิเคชั่นบนพีซีเครื่อง set-top boxes และเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา โดยมีตัวถอดรหัส Windows Media Audio and Video codec และได้รวมเอาเทคโนโลยีการป้องการการละเมิดลิขสิทธิ์ Digital Rights Management (DRM) เอาไว้ด้วย นับว่าเป็นรูปแบบการบีบอัดไฟล์ที่ให้คุณภาพเสียงที่ดี สนับสนุนเครื่องเล่น หลายชนิด รองรับการเล่นเครื่องเล่นในหลายๆแพลตฟอร์ม โดยรูปแบบของ Windows Media Audio นี้ได้รับการพัฒนามาจาก ความพยายามของไมโครซอฟต์ในการจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับเพลง ให้คุณสร้างเพลง ส่งเพลง และเล่นเพลงในแบบสตรีมมิ่งโดย ค่าลิขสิทธิ์ของเพลงผ่านโปรแกรมในกลุ่มของ Windows Media Player สำหรับเทคโนโลยีด้านการบีบอัดแบบ WMA นี้ ทางไมโครซอฟต์ พยายามปั้นให้เพลงทุกอย่างได้รับการเผยแพร่อย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้ผ่านการแปลงหรือคัดลอกจนทำให้คุณภาพของเสียงด้อยลงไป ซึ่งทางไมโครซอฟต์เองได้ร่วมมือกับอุตสาหกรรมค่ายเพลงต่างๆ ในการกำหนดคุณภาพ ลิขสิทธิ์ของเพลง การส่งเสริมการขาย ภายใต้ ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ทั้งยังคงคุณภาพของเสียงเทียบเท่าซีดีและรองรับการเล่นเพลงกับเครื่องเล่นหลากชนิด นอกจากนี้ยังมีขนาดไฟล์ที่ เล็กกว่ารูปแบบ MP3 ครี่งหนึ่งนั้นหมายถึงว่า คุณสามารถบันทึกเพลงไว้ในเครื่องเล่นได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่าเลยทีเดียว