kerry เวลาตัดรอบ

ส่ง Kerry ดูเวลาตัดรอบดีๆ (ความผิดพลาดของเราเอง)

ถึงเราจะมี Kerry แต่บริการส่งของก็มีเวลาตัดรอบ แม้ว่าเราจะกดบัตรคิว ก่อน 4 โมงเย็น แต่กว่าจะเขียนจ่าหน้า ถึงเกินจาก 4 โมงเย็น ถือว่าตัดรอบไปแล้ว ดังนั้น เวลาส่งสำคัญที่สุด ควรเผื่อเวลาเขียนจ่าหน้าด้วย โดย Kerry มีเงื่อนไขคือ หากจัดส่งพัสดุ จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด และจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพ “ก่อนตัดรอบ” ผู้รับจะได้รับพัสดุในวันถัดไป (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากเป็น ส่งจากต่างจังหวัดไปต่างจังหวัด จะได้รับ 2 วันทำการ […]

Read more